μικρά ? μικρά από το χωριό...

-- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά την εβδομάδα αυτή προσέφερε στους μαθητές και τους διδάσκοντες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σαράντα ημερολόγια του νέου έτους 2010, τα οποία τύπωσε ο Σύλλογος και έχουν σε κάθε φύλλο τους φωτογραφίες του χωριού μας.


 


-- Η εφημερίδα ?Λακωνικός Τύπος? στις 19/1 στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της, αναφέρθηκε στο προηγούμενο θέμα που ανέβηκε στην ιστοσελίδα μας και αφορούσε την παραίτηση του κ. Γιάννη Καρμοίρη, αλλά και στον αντίκτυπο που θα έχει αυτή στο χωριό μας.


επιστροφή
επάνω