Παρέμβαση Γιάννη Χίου για το «Αρδευτικό»

Μία αίτηση σχετικά με το κλειστό κύκλωμα άρδευσης Καραβά κοινοποίησε πρόσφατα ο αγρότης κ. Γιάννης Χίος του Ανδρέου στην ιστοσελίδα e-karavas.gr και την εφημερίδα «Το Γεφύρι»


 

Η αίτηση, με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2013, είχε τότε σταλεί στο Δήμο Σπάρτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, και ο κ. Χίος μας την κοινοποίησε με στόχο να αναμοχλεύσει και να αναδείξει ξανά αυτό το σημαντικό το θέμα.

 

Πιο συγκεκριμένα, στην αίτησή του προς τους δύο τοπικούς κρατικούς φορείς ανέφερε:

 

«Θέμα: Αποπεράτωση Εργασιών Αρδευτικού Έργου Καραβά
1. Σας γνωρίζω ότι προ πενταετίας περίπου έχουν διακοπεί οι εργασίες του αναφερόμενου στο θέμα έργου.
2. Η κατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται το πότισμα με τον με τον ίδιο παραδοσιακό σπάταλο τρόπον που εφήρμοζε και ο παπούς μου.
3. Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει αποτελεσματικά στην βελτίωση των καλλιεργειών, την σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και ακόμη  στην καθιέρωση καινοτόμων καλλιεργειών.
4. Σας παρακαλώ να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, διότι έτσι που είναι η κατάσταση σήμερα, ο έφορος κάμπος του Καραβά θα μετατραπεί σε φωτοβολταϊκό πάρκο.
5. Με την ευκαιρία αυτή σας παρακαλώ για τις ενέργειές σας προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα ΕΣΠΑ τα παρακάτω έργα των οποίων οι μελέτες βρίσκονται στο στάδιο της σύνταξης: 

α. Φράγμα Κελεφίνας 

β. Αρδευτικό έργο Παρορίου
Η ολοκλήρωση των παραπάνω έργων θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της γεωργίας και την βελτίωση του περιβάλλοντος». 

 

 Ο κάμπος του Καραβά από το Google earth:επιστροφή
επάνω