Γενική Συνέλευση και Εκλογές στις 16 Μαίου

25/04/2021

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καραβά καλεί τα μέλη του την Κυριακή 16 Μάϊου 2021 και ώρα 6:30 μ.μ. στο κυλικείο του χωριού, όπου θα πραγματοποιηθεί τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου μας με τα εξής θέματα:
- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
- ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη όπως ενισχύσουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους το Σύλλογο και το χωριό μας...
το Δ.Σ. του Συλλόγου

Σημείωση: Μέλη του Συλλόγου είναι εκείνοι που κατοικούν μόνιμα στον Καραβά ή εκείνοι που κατάγονται από αυτόν κι έχουν ηλικία ίση ή μεγαλύτερη των 18 ετών. Ενεργά μέλη θεωρούνται όλοι όσοι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις κατά τη Γενική Συνέλευση. Εγγραφή νέων μελών μπορεί να γίνει με αίτησή τους προς το Προεδρείο της Γ.Σ. κατά τη διεξαγωγή αυτής και πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών.


επιστροφή
επάνω