Αρχείο Σαραντάκου

Πώς να κερδίσω χρήματα από την πτώση των Χρηματιστηρίων;

Συμφώνα με έρευνες που έχουν γίνει σε επενδυτές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης , μόνο το 5%  των επενδυτών καταφέρνει να κερδίζει  σταθερά χρήματα  μέσα από τις  χρηματιστηριακές  αρένες . Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους . Οι βασικότεροι είναι ότι οι επενδυτές έχουν ελλιπείς γνώσεις για το ποιοι πλήρες άρθρο

~~

επιστροφή
επάνω